برچسب خورده: ايروان زيبا

کلیسای جامع سورپ گریگور لوساوریچ بزرگترین کلیسای ارمنی در جهان می باشد که در منطقه “Kentron” شهر ایروان واقع می باشد که از ایستگاه مترو فاصله چندانی ندارد. همچنین این كلیسا، اولین كلیسای مدرن ارمنستان است …