برچسب خورده: زیبایی های همدان

بازار تاريخي همدان از آثار دوره قاجاريه در شهر همدان مي‌باشد که در مرکز شهر همدان و در محدوده خيابان‌هاي اکباتان، شهدا و باباطاهر قرار دارد. اين بازار نيز همچون بازارهاي اغلب شهرهاي قديمي …