برچسب خورده: زیبایی های همدان

اين منطقه بکر طبيعي در فاصله ۵۰ کيلومتري رزن در جوار روستاي بابانظر واقع شده است.داراي پتانسيل و جاذبه هاي طبيعي،گياهان دارويي و محل زيست جانوران وحشي و پرندگان مي باشد.زيستگاه پرندگاني مانند: کبک،تيحوو …

گنبد علويان‌ در استان‌ همدان‌ از لحاظ‌ هنر گچ‌بري‌ و آجركاري‌ از آثار ارزشمند و كم‌نظير سده‌هاي‌ مياني‌ دوره‌ي‌ اسلامي‌قرن‌هاي‌ ششم‌ و هفتم‌ به‌شمار مي‌رود. ‌اين‌ بنا به‌صورت‌ چهارضلعي‌ در ابعاد ۱۲۲۸ در ۱۲۲۲۵ …