برچسب خورده: شماره تلفن رستوران فیش اند چیپس تبریز