برچسب خورده: صفویه

بازار تاریخی ارومیه یکی از آثار کم‌نظیر دوران صفویه است که همچنان پویایی خود را حفظ کرده است.بازار اروميه در بخش جنوب شرقی شهر اروميه واقع گرديده است كه در حال حاضر بخش عمده …