برچسب خورده: کلیسا

کلیسای جامع سورپ گریگور لوساوریچ بزرگترین کلیسای ارمنی در جهان می باشد که در منطقه “Kentron” شهر ایروان واقع می باشد که از ایستگاه مترو فاصله چندانی ندارد. همچنین این كلیسا، اولین كلیسای مدرن ارمنستان است …

کلیسای آده در روستاي آده از توابع شهرستان اروميه قرار دارد . بر طبق كتيبه موجود در سردر ورودي آن متعلق به ۱۰۱ سال قبل مي باشد . این اثر در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۸۱ …