برچسب خورده: گنبد کبود

گنبد کبود از بناهای دورهٔ سلجوقیان در شهر مراغه می‌باشد. تزیینات به‌کار رفته در این بنا در مقایسه با سایر بناهای دورهٔ سلجوقیان و ایلخانان مغول کم‌نظیر است. دربارهٔ زمان احداث گنبد کبود نظرات دیگری …

برج مدور از بناهای ساخته‌شده در دورهٔ سلجوقیان در شهر مراغه می‌باشد .دومین مزار از مزارهای پنجگانه شهر مراغه است که در بخش جنوب غربی مراغه و در فاصلهٔ ده متری شمال گنبد کبود قرار …