جزیره ی سیری

جزيره سيري جزيره‌اي ايراني واقع در خليج فارس است. اين جزيره به شکل ذوزنقه است و اندکي بالاتر و غرب‌تر از جزيره ابوموسي قرار دارد.
اين جزيره داراي ۱۷ کيلومتر مربع مساحت است و نام اصلي و پارسي آن «راز» مي‌باشد که به دليل نزديکي با مناطق عربنشين حاشيه جنوبي خليج فارس، اعراب از معادل عربي اين نام يعني سري استفاده کردند که اين نام در زبان‌هاي اروپايي سيري تلفظ شد و از راه آن زبان‌ها به فارسي رسيد.
جزيره سيري يکي از نقاط ديدني استان هرمزگان در جنوب ايران است.
اين جزيره در آب‌هاي خليج فارس قرار دارد. فاصله آن تا مرکز شهرستان ابوموسي که در قسمت شرقي جزيره سيري واقع شده در حدود ۲۷ کيلومتر است . فاصله دريايي آن تا مرکز استان هرمزگان شهر بندر عباس در حدود ۱۵۲ مايل دريايي است . وسعت جزيره سيري ۳/۱۷ کيلومتر مربع مي‌باشد. اين جزيره فاقد پستي و بلندي بوده و نسبتاً مسطح است. مرتفع‌ترين نقطه آن ۲۴ متر از سطح دريا ارتفاع دارد و بزرگ ترين ابعاد طولي و عرضي جزيره ۱/۶ و ۶/۴ کيلومتر است.
در قسمت‌هاي شمالي و نزديک سواحل جزيره مناطق مسکوني همراه با ساير تأسيسات جاي گرفته‌اند اين جزيره به طور كامل نظامي است و هيچ فرد بومي در آن زندگي نمي‌کند. هم چنين عده‌اي از مردم جزيره در تأسيسات نفتي کار مي‌کنند. در اين جزيره تعداد قابل توجهي نخل خرما به طور پراکنده وجود دارد. اين منطقه پوشش گياهي فقيري دارد. در اين جزره معدن خاک سرخ نيز موجود است.
در گذشته افرادي بومي در اين جزيره زندگي مي‌کردند که به مرور زمان از آن جا کوچ کردند. بر سر اين جزيره، ايران سال‌ها با کشورهاي حوزه خليج فارس مشکل داشته است، اما اکنون از جزيره‌هاي ايران است. از حيوانات اين جزيره مي‌توان از آهو، گربه و مرغ دريايي و … نام برد. آب و هواي اين جزيره گرم و شرجي است.
وجه تسميه
جزيره سيري به نامهاي ديگري مانند سري و يا سوري معروف بوده است که البته در محاوره کنوني بيشتر نام سري مصطلح و رايج است زيرا جزيره داراي حساسيت بالايي از نظر ميادين نفتي و نظامي دارد .نام اوليه جزيره سوري بوده که به معني گل قرمز و يا به مناسبت خاک سرخي است که در سطح جزيره پراکنده است و به مرور به سيري و سري تعغيير نام داده است .
موقعيت جغرافيايي
جزيره سيري در جنوب شرقي پهنه آبهاي نيلگون خليج فارس در موقعيت جغرافيايي N255451 E543138 و در فاصله ۱۳۰ مايلي جنوب غربي بندر عباس ،مرکز استان هرمزگان قرار دارد . جزيره سيري دز جهت غر ب ،۲۸ مايل (۵۳ کيلو متر ) تا جزيره بو موسي ،۴۲ مايل (۷۷ کيلومتر ) در جهت شمال شرقي تا بندر لنگه ، ۲۲ مايل(۴۰ کيلومتر ) در جهت شمال تا جزيره فارور و ۱۲٫۵ مايل (۲۳ کيلومتر )تاجزيره فارورگان فاصله دارد .همچنين بندر دبي در فاصله ۵۶ مايلي جنوب شرقي جزيره سيري قراردارد. مختصات جزيره عبارت است از ۵۴ درجه و ۲۹ دقيقه تا ۵۴ در جه و ۳۵ دقيقه طول جغرافيايي و ۲۵درجه و ۵۳ دقيقه تا ۲۵ درو ۵۶ دقيقه عرض جغرافيايي مساحت جزيره ۱۶٫۵ کيلومتر مربع بوده وبلند ترين ارتفاع آن ۳۷ متر است . در قسمت‌هاي شمالي و نزديک سواحل جزيره ، مناطق مسکوني همراه با ساير تأسيسات جاي گرفته اند . اهالي بومي جزيره از طريق ماهيگيري و صيد ميگو وکشاورزي محدود، زندگي و امرار معاش مي کنند و هم‌چنين عده‌اي از مردم جزيره در تأسيسات نفتي کار مي‌کنند. و در اين جزيره تعداد قابل توجهي نخل خرما به طور پراکنده وجود دارد که محصول آن فقط مصرف محلي دارد. اين منطقه پوشش گياهي فقيري دارد. در اين جزيره معدن خاک سرخ نيز موجود است .
اکوسيستم جزيره
گياهاني مي‌توانند در اين منطقه رشد کنند که قدرت ذخيره آب را به قدر کافي داشته باشند. علاوه بر درخت خرما (نخل)، درختچه‌هايي که در جزيره مي‌رويند مانند خرگ و هلپه، نيز به‌صورت اهلي پرورش مي‌يافته‌اند. در اين جزيره، جانواراني آبزي به‌چشم مي‌خورند که برخي بومي و برخي نيز فقط از اين منطقه عبور مي‌کنند. همچنين آفتاب‌پرست مخصوصي فقط در اين جزيره يافت مي‌شود. شرکت نفتي سوفيران در اين جزيره، نخستين‌بار به استخراج نفت پرداخت و اين منطقه نفتي در حال حاضر از ظرفيت‌ توليدي به ميزان ۱۰۵ هزار بشکه در روز برخوردار مي‌باشد.
آب و هوا
زمستان در همه جاي اين منطقه گرم بوده و دماي بالا همراه با نم نسبي شرايط شرجي را بوجود آورده است در نواحي ساحلي در تمام طول سال رطوبت بيش از ۵۰ درصد مي باشد .در تمام طول تابستان ،شبانه روزي حالت شرجي وجود دارد در فصل تا بستان با توجه به استقرار توده پر فشار جنب حاره اي در بالا و سيستم کم فشار در سطح زمين اولاً تابش ورودي بيشتري به ناحيه مکيده مي شود و ثانياً هواي گرم سرزمينهاي اطراف مانند عربستان به ناحيه مکيده مي شود .به طوري که در بيشتر ايستگاه ها ي ناحيه بالا ترين دماي روزانه به بيش از ۴۰ در جه سانتي گراد مي رسد.
فاصله با بنادر و جزاير
جزيره سري در فاصله ۱۴ميلي (۲۶کيلومتر) جزيره فارور کوچک ۲۳ ميلي(۴۳کيلومتر) جزيره فارور بزرگ -۲۵ميلي(۴۶کيلومتر) جزيره ابوموسي – ۴۵ميلي(۸۳کيلومتر) جزيره تنب- ۴۷ ميلي(۸۷کيلومتر)جزيره کيش درحدود۸۹کيلومتري ساحل لنگه و ۱۰۹ميلي (۲۰۱کيلومتر) جزيره قشم قرار دارد.
شيخ عرب در جزيره سري
جزيره سري درگذشته،بواسطه موقعيت طبيعي خودازاکثرجزايرخليج فارس آبادتروبراي زراعت مستعدتر بوده است وبهمين سبب يکي ازشيوخ عرب موسوم به خليفه بن رشيد در دوران هاي گذشته با کسان خود باين جزيره کوچ کرده وپس ازاستقرار،به حفر چند حلقه چاه پرداخت واز آن پس اعقاب او در اين جزيره سکونت گزيده اند.۲
زبان و مذهب
زبان اهالي جزيره سیري،محلي بومي است که ازجهت لهجه نزديک به زبان محلي بندرعباس مي باشد، مذهب اکثريت اهالي تشيع است.
سيري جزيره اي ايراني واقع در خليج فارس است. اين جزيره به شکل ذوزنقه است و اندکي بالاتر و غرب تر از جزيره ابوموسي قرار دارد. اين جزيره داراي ۱۷ کيلومتر مربع مساحت بوده و نام اصلي و پارسي آن «راز» ميباشد. جزيره سيري يکي از نقاط ديدني استان هرمزگان در جنوب ايران است.
جزيره سيري در قلب آبهاي خليج فارس قرار دارد . فاصله آن تا مرکز شهرستان ابوموسي که در قسمت شرقي جزيره سيري واقع شده در حدود ۲۷ کيلومتر است . همچنين فاصله دريايي آن تا مرکز استان، شهر بندر عباس، در حدود ۱۵۲ مايل دريايي است . اين جزيره فاقد پستي و بلندي بوده و نسبتاً مسطح است . بزرگ ترين ابعاد طولي و عرضي جزيره ۱/۶ و ۶/۴ کيلومتر است . در قسمت‌هاي شمالي و نزديک سواحل جزيره مناطق مسکوني همراه با ساير تأسيسات جاي گرفته‌اند اهالي بومي جزيره از طريق ماهيگيري و صيد ميگو و کشاورزي محدود زندگي و امرار معاش مي‌کنند و همچنين عده‌اي از مردم جزيره در تأسيسات نفتي کار مي‌کنند . در اين جزيره تعداد قابل توجهي نخل خرما به طور پراکنده وجود دارد که محصول آن فقط مصرف محلي دارد.

siri1 siri2 siri3

منبع: seeiran.ir

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

یک دیدگاه در “جزیره ی سیری”

  1. علیرضا سهرابی گفت:

    بله این جزیره مسکونی است ولی فقط مردان صنعت نفت بصورت اقماری در آن مشغول کار هستند ونیروهای نظامی. ینجا ساکنین بومی ندارد و همچنین هیچ زنی در این جزیره نیست!
    مچنین فاقد امکاناتی مثل فروشگاه های بزرگ – بیمارستان – و غیره است ذکر اینجا به عنوان یک مکان گردشگری فقط برای خانواده های شاغلین این جزیره ممکن است آن هم فقط در ایام نوروز تازه آن هم یه تعداد خیلی محدودی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *