خانه تهراني ها (فهادان)

خانه تهراني ها (فهادان )يزد اين خانه را در حدود صد و پنجاه تا دويست سال پيش آقا شيخ مهدي عرب بنيان گذاشته است. خانواده او بعدها لقب تهراني ها گرفتند و از زمان اين خانه به خانه تهراني ها شهرت يافت بنا از يک بخش اصلي و يک بخش خدماتي تشکيل شده است. بخش اصلي آن عبارت است از حياطي مستطيل شکل که با فضاهايي بسته با ارتفاع معادل دو طبقه محصور شده است. حياط تقريبا در امتداد شمال-جنوب قرار گرفته است و دستگاه ورودي متشکل از سردر و هشتي و دالان در گوشه شمال غربي بنا قرار دارد. بخش خدماتي واقع در جنوب خانه ورودي مجزا دارد. اين بخش در پس فضاهاي مجاور حياط مياني جاي گرفته و در نتيجه از بازي اصلي فضاهاي مجموعه به کنار است د رانتظام فضايي بنا، ايوان و تالار و سه دري ها که همگي فضاهاي اصلي بسته و نيم باز بنايند در ميانه جبهه هاي حياط قرار گرفته و با آن پيوند محکمي بر قرار کرده اند در مرتبه بعد اتاقهاي کوچکتر در کناره هاي هر جبهه از حياط واقع اند و از منظره آن بهره مي برند فضاهاي گوشه هاي حياط نيز مکانهايي سر پوشيده و مستقل اند که فقط از نور سقف استفاده مي کنند و از طريق راهرو ها به حياط مرتبط مي شوند. در هر جبهه از حياط فضاهاي مياني ارتفاعي به اندازه دو طبقه پيدا کرده و به همراه فضاهاي طرفين خود که دو طبقه اند حصاري يک اندازه به گرد حياط پديد آورده اند. در اين ميان فقط در جبهه جنوبي حياط اندکي مرتفع تر شده و آن را از ديگر جبهه ها متمايز کرده است. آرايش نماي حياط نيز جالب توجه است. آبنما به جاي مرکز در مقابل ايوان نشسته و در عوض فضاي سبز در مرکز قرار دارد. بخش ديگر فضاهاي خانه سردابهايي است که در مرکز جبهه هايي شرقي و جنوبي و گوشه جنوبي جبهه غربي واقع است. سرداب شرقي با پلکان به فضايي راه دارد که نهر آب زير زميني در آن جاري است و سرداب جنوبي در انتها به اتاق بادگير باز مي شود.

خانه تهراني 1 خانه تهرانی ها خانه تهراني ها1 خانه تهراني ها2 خانه تهراني ها3 خانه تهراني ها5

منبع:seeiran.ir

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “خانه تهراني ها (فهادان)”

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *