بقعه سيد رکن الدين

سيدرکن الدين محمدقاضي عارف ودانشمند قرن هشتم ق. مدرسه «رکنيه »رابنا کرد. در کتب تاريخ يزد، ازاين مدرسه و قسمت هاي محتلف آن مانند رصدخانه، دارالکتب و… يادشده است. اين بقعه داراي يک در ورودي مي باشد. چهار طرف حياط طاق نماي بزرگ آجري به چشم مي خورد. درضلع شرقي صحن با خريدن خانه مجاور درصدد افزودن فضاي بقعه بر آمده اند. بدنه ديوار صحن با آجر پوشيده شده است. کف صحن وداخل بقعه با آجر مفروش شده است. طرفين سردر ورودي بقعه سيد رکن الدين از جهت شمال، داراي دو صفه که هر يک از دو غرفه تشکيل شده است. حاشيه ولچکي هاي صفه ها وطاق نماها مزين به کاشي معرق با نقوش هندسي گل وبوته اسليمي مي باشد. سردر ورودي بقعه مسقف به طاق آهنگ با قوسي پنج اوهفت وسه طاق نماي گچي بري رسمي بندي مي باشد که طاق نماي مياني بزرگتر است. در چوبي مشبکي ما را به داخل بقعه هدايت مي کند. درضلع جنوب، محراب که مزين به رسمي بندي گچبري شده، مقرنس کارشيکاري شده، نقوش گل و بوته کتيبه به خط ثلث مي باشد، ديده مي شود .در طرفين محراب طاق نماهايي با ترنجهاي گچبري و کتيبه ثلث ودر ضلهاي غربي وشرقي وشمالي طاق نماهاي مزين به ترنج گچبري شده وکتيبه ثلث جلب توجه مي کند. گنبد بروي چهار فيلپوش وشکنجهاي رسمي ودوال ورف وبتکانه استوار است. به قول محمد کريم پير نيا درون بقعه با گچبريهاي نغز و نقشهاي رسمي لاجورد وزر آراسته است. آهيانه گنبد مزين به شمسه بسيار زيبا و دوازده ترنج مي باشد. در گريو گنبد چند پنجره ی مشبک آجري به چشم مي خورد. درقسمت فوقاني ضلع، شرقي و شمالي، ۳ پنجره مشبک آجري تعبيه شده است. ازارۀ داخل بقعه تا ارتفاع ۷۰/۱ سانتيمتر با کاشيهاي لاجوردي و سفيد پوشيده شده است. خود ( پوشش خارجي ) گنبد دو پوسته متصل و مزين به کاشي معرق لاجوردي و آبي با نقوش هندسي و قوس شبدري کند مي باشد. اربانه گنبد با کاشي معرق و خطوط بنايي و لوز آراسته شده است. نماي خارجي بقعه با آجر پوشيده شده است. بخشي از سطح پشت بام کاه گلي وبخش ديگر با آجر مفروش شده است.

 

boge rokndin boge rokndin1 boge rokndin2 boge rokndin3

منبع:seeiran.ir

 

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “بقعه سيد رکن الدين”

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *