همه ی نوشته ها در: خبر

معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی با بیان اینکه همه مجوزهای پروازی صادر شده توسط این سازمان برنامه‌ای است، گفت: در صورت فروش بلیت به نرخ‌های بالاتر از تأیید شده با دفاتر خدمات مسافرت هوایی و ایرلاین‌‌ها برخورد قانونی می‌شود.

مدیر کل توسعه و ترویج امور استان‌های معاونت صنایع دستی کشور گفت: متأسفانه صنایع دستی ضعیف ترین بودجه را درمعاونت سازمان میراث فرهنگی دارد به طوری که سال گذشته فقط ۱۵ میلیارد تومان به این معاونت اختصاص یافت.

خبرگزاری میراث فرهنگی ـ بین‌الملل؛ حفاظت از میراث فرهنگی با حضور کارشناسان خارجی و ایرانی، به مدت ۲ روز با تمرکز بر مسائل مرتبط با حفاظت از میراث فرهنگی ایران به منظورکسب آگاهی از …

  موید حسینی صدر گفت: شناسایی ظرفیتها و توانمندیها، برنامه ریزی برای جذب توریست و بسترسازی برای ورود آسان گردشگران به استان از اهداف اصلی تدوین سند توسعه گردشگری آذربایجان غربی است. به گزارش …