همه ی نوشته ها در: استادیوم

ورزشگاه فولادشهر اصفهان یک ورزشگاه فوتبال در نزدیکی اصفهان است. ورزشگاه فولادشهر، ورزشگاه اختصاصی باشگاه فوتبال ذوب‌آهن اصفهان است. و در سال ۱۹۹۸ ساخته شد.این ورزشگاه به عنوان داشتن یک ظرفیت ۲۰،۰۰۰ نفر ذکر …