همه ی نوشته ها در: مقبره ها

آرامگاه ابوعلي سينا بناي يادبود شيخ الرئيس ابن سينا؛ فيلسوف، دانشمند و پزشک مشهور ايراني است که در ميدان بوعلي سينا در مرکز شهر همدان قرار دارد. بناي ابتدايي آرامگاه ابوعلي سينا در زمان …