همه ی نوشته ها در: چشمه ها

آبشار آسیاب خرابه در آذربایجان شرقی واقع است. آسياب خرابه يا «خَراب دَييرمان» يكي از زيباترين مناظر ديدني آذربايجان شرقي است که در شهرستان جلفا و در نزديكي مرز ايران با جمهوري آذربايجان واقع …