همه ی نوشته ها در: موزه ها

موزه توس در مجموعه فرهنگي باغ آرامگاه فردوسي قرار داردساختمان اين موزه در سال ۱۳۴۷ براي چايخانه سنتي توسط مهندس سيحون طراحي و ساخته شده است پس از افتتاح آرامگاه و بزرگداشت هزاره فردوسي …