همه ی نوشته ها در: مراکز خرید

بازار تاريخي همدان از آثار دوره قاجاريه در شهر همدان مي‌باشد که در مرکز شهر همدان و در محدوده خيابان‌هاي اکباتان، شهدا و باباطاهر قرار دارد. اين بازار نيز همچون بازارهاي اغلب شهرهاي قديمي …

مايگرس فروشگاه زنجيره اي بين المللي سوييسي است و در ساحل کونيالتي قرار دارد. اين مرکز، سوپرمارکتي بزرگ، فروشگاه هاي کوچک مختلف، رستوران، کافه و سينما دارد. اين مرکز نياز هاي روزانه شما را …