آرامگاه ابوعلي سينا بناي يادبود شيخ الرئيس ابن سينا؛ فيلسوف، دانشمند و پزشک مشهور ايراني است که در ميدان بوعلي سينا در مرکز شهر همدان قرار دارد. بناي ابتدايي آرامگاه ابوعلي سينا در زمان …

آستان باشکوه امامزاده سيدجعفرمحمد(عليه السلام) دردروازه قرآن يزد ودرضلع جنوبي جاده يزد ـ تهران (بلوار جمهوري اسلامي) واقع شده و از بقاع متبرکه و پررونق شهرستان يزد به شمارمي آيد. بناي اصلي آن که …