برچسب خورده: آدرس محل برگزاری کنسرت بابک جهانبخش در تبریز