برچسب خورده: ارتفاعات سهند

اين تالاب در ارتفاع ۲۴۰۰ متری در جنوب شرقی ارتفاعات سهند قرار دارد و ۲۰ هكتار مساحت دارد. تالاب پوشيده از نيزار و گياهان آبزی است كه از نظر لانه‌گزينی  پرندگانی نظير سرسبز و …