برچسب خورده: جذابیت ترکیه

“کاپادوکیا ” نام قدیمی و پارسی سرزمین کاپادوسیه به معنای سرزمین اسب های زیبا است. بخش باستانی و پهناوری که امروز در ترکیه مرکزی قرار گرفته و به دلیل ارزش های تاریخی و باستانی، توریستی …

پارک ملي گولوک‌داغي در نزديکي شهر آنتاليا ترکيبي از خرابه‌هاي باستاني و طبيعت زيباي کوهستاني منطقه است. پارک ملي «گولوک‌داغي» يا «ترميسوس» شهري باستاني است که در داستان «ايلياد» اثر «هومر» و بخش مربوط …