برچسب خورده: دانشگاه بوعلي سينا

موزه تاريخ طبيعي همدان در انتهاي خيابان چهارباغ آزادگان شهر همدان در دانشکده کشاورزي دانشگاه بوعلي سينا راه‌اندازي شده است. اين موزه با مساحتي در حدود ۲۰۰۰ مترمربع، مجموعه‌اي کم‌نظير از انواع گونه‌هاي حيواني، …