برچسب خورده: زمان برگزاری کنسرت بابک جهانبخش در تبریز