برچسب خورده: فرهنگ غذایی هرمزگان

عنکاس Ankas (ماهي مرکب) يکي از غذاهاي محلي استان هرمزگان است. عنکاس يا ماهي مرکب را که از قبل آماده کرده و گوشت آن را به صورت مربع‌هاي کوچک قطعه قطعه کرده‌ايم با مقداري …