برچسب خورده: فواید دوشاب

استان آذربايجان شرقي به دليل دارابودن آب و هواي خاص و همجواري با استان‌ها و كشورهاي ديگر داراي تنوع آداب و رسوم قومي و قبيله‌اي بوده و به تبع آن مردمان اين ديار، فولكلور …