برچسب خورده: قاجار

بازار تاريخي همدان از آثار دوره قاجاريه در شهر همدان مي‌باشد که در مرکز شهر همدان و در محدوده خيابان‌هاي اکباتان، شهدا و باباطاهر قرار دارد. اين بازار نيز همچون بازارهاي اغلب شهرهاي قديمي …

امامزاده سید حمزه‌ در محله سرخاب‌ تبریز، در محل‌ تقاطع‌ خیابان‌ ثقه الاسلام‌ و بازارچه سید حمزه‌ قرار دارد که‌ در گذشته‌ از شکوه‌ و عظمت‌ زیادی‌ برخوردار بوده‌ است‌. صاحب مقبره که سید …