برچسب خورده: محل برگزاری کنسرت بابک جهانبخش در تبریز