برچسب خورده: پارک آنتالیا

پارک ملي گولوک‌داغي در نزديکي شهر آنتاليا ترکيبي از خرابه‌هاي باستاني و طبيعت زيباي کوهستاني منطقه است. پارک ملي «گولوک‌داغي» يا «ترميسوس» شهري باستاني است که در داستان «ايلياد» اثر «هومر» و بخش مربوط …