برچسب خورده: کوه

منطقه حفاظت شده خانگرمز با وسعت ۹۳۸۹/۷۹ هکتار درفاصله ۳۰ کيلومتري غرب شهرستان تويسركان، ۲۵ کيلومتري شرق شهر اسدآباد و در سمت جنوب غربي همدان و شمال غربي شهر فرسفج قرارگرفته است. از راه‌هاي …

اين منطقه درشمال شهرستان بندرعباس و قسمت جنوبي شهرستان حاجي آباد قرارگرفته است و وسعت منطقه درحدود ۳۶۰۰۰ کتارمي باشد. اين منطقه در قسمت مرتفع استان قرارگرفته و حداقل ارتفاع آن درحدود ۷۰۰ متر …

اين کوه‌ در بخش مرکزي استان و در شمال شهر يزد قرار دارد. بلندترين نقطه آن «خونزا» (هنزا) به ارتفاع ۳۱۵۸ متر مي‌باشد. قله‌هاي اشتري، خونزا، بندر، بزکوه، چک‌چک و هامانه از بخش‌هاي معروف …