اين مرکز تفريحي بسيار محبوب است و در بين ايستگاه قطار و ساختمان اپرا آنکارا، قرار دارد. در تابستانها، پارک شادي، مغازه هاي اغذيه فروشي، محصولات نمايشي، يک استخر بزرگ همراه با قايقهاي پارويي، …