همه ی نوشته ها در: امامزاده ها

امامزاده سید حمزه‌ در محله سرخاب‌ تبریز، در محل‌ تقاطع‌ خیابان‌ ثقه الاسلام‌ و بازارچه سید حمزه‌ قرار دارد که‌ در گذشته‌ از شکوه‌ و عظمت‌ زیادی‌ برخوردار بوده‌ است‌. صاحب مقبره که سید …

آستان باشکوه امامزاده سيدجعفرمحمد(عليه السلام) دردروازه قرآن يزد ودرضلع جنوبي جاده يزد ـ تهران (بلوار جمهوري اسلامي) واقع شده و از بقاع متبرکه و پررونق شهرستان يزد به شمارمي آيد. بناي اصلي آن که …