همه ی نوشته ها در: پارک ها

سازمان منطقه آزاد كيش با الهام از طرح بوستان دانشوران، مجموعه‌اي را با عنوان گذرهنرمندان در سال ۱۳۷۸ افتتاح كرد. در اين گذر تنديس چهره‌هاي شاخص رشته‌هاي مختلف هنري نصب و در معرض ديد …

اين مرکز تفريحي بسيار محبوب است و در بين ايستگاه قطار و ساختمان اپرا آنکارا، قرار دارد. در تابستانها، پارک شادي، مغازه هاي اغذيه فروشي، محصولات نمايشي، يک استخر بزرگ همراه با قايقهاي پارويي، …