برچسب خورده: دوزخ دره

اَلْوَند يکي از قله‌هاي بلند ايران واقع در استان همدان است. فراروي شهر همدان در استان همدان، کوهستان منفردي از شاخه‌هاي خاوري زاگرس مرکزي با عرصه‌اي به وسعت ۱۳۷۵ کيلومتر مربع، بزرگ‌ترين پديده‌ٔ گرانيت …